మంది ఆడబిడ్డలు వడ్డీ లేని రుణాలకు ఇక అర్హులు..
ఇందుకు బాబు ప్రభుత్వమే హామీదారు

రిజిస్టర్ చేసుకోవడం ఎలా?
స్టెప్ నెం:1
ఆన్‌లైన్ ఫార్మ్‌ను నింపి దరఖాస్తు
ప్రక్రియ పూర్తి చేయండి
స్టెప్ నెం:2
వడ్డీ లేని రుణానికి
సంబంధించిన గ్యారెంటీ సర్టిఫికెట్
డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి
స్టెప్ నెం:3
మీ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికెట్‌ను
భద్రపర్చుకోండి
స్టెప్ నెం:4
బాబు ప్రభుత్వంలో
సర్టిఫికెట్‌ను సంబంధిత బ్యాంకుకి
తీసుకెళ్లి మీ రుణ ప్రక్రియను పూర్తి చేసుకోవచ్చు

రిజిస్టర్ చేసుకోండి

(Certificate will be sent to this number)
(ఈ నంబర్‌కు సర్టిఫికేట్ పంపబడుతుంది)

Privacy Policy | Terms & Conditions